Opłata mocowa – co to jest?

W momentach, kiedy zużycie prądu jest najwyższe, elektrownie mogą nie być w stanie nadążyć za potrzebami odbiorców na energię elektryczną. Tworzy się potrzeba utrzymywania elastycznych rezerw, które można wykorzystać w czasie największego zapotrzebowania na prąd. Na to właśnie elektrownie potrzebują dodatkowych środków, co niestety odbije się na naszych rachunkach. 

Ustawa mocowa, jak podkreśla Urząd Regulacji Energetyki, powstała w celu zebrania kwoty na rzecz unowocześnienia elektrowni i budowy nowych.

Kiedy ustawa o rynku mocy wchodzi w życie?  

Dopłata do rachunków za energię elektryczną wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku.

Audyt OZE | Odnawialne źródła energii | Panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, fotowoltaika Warszawa

Jaka będzie wysokość dodatkowej opłaty do rachunków za prąd ?

Na to ile wyniesie opłata mocowa oraz jakie będą podwyżki cen prądu składać się będzie wiele czynników. Całość kosztów zależeć będzie między innymi od:  

  • Wcześniejszego zużycia energii w godzinach szczytowego poboru 
  • Prognoz dotyczących zapotrzebowania na prąd i energię w danym Roku Dostaw. 
  • Prognoz kosztów funkcjonowania utrzymania całego przedsięwzięcia.

Gospodarstwa domowe zapłacą miesięcznie: 

  • 2,30 zł przy zużyciu mniejszym niż 500 kWh rocznie,
  • 5,51 zł przy zużyciu od 500 kWh do 1200 kWh rocznie,
  • 9,19 zł przy zużyciu powyżej 1200 kWh do 2800 kWh,
  • 12,87 zł przy zużyciu powyżej 2800 kWh.

Przeciętna rodzina zużywa statystycznie 2400 kWh rocznie, a więc zapłaci 9,19 zł na miesiąc. Rocznie będzie to jednak już 110,28 zł!

Firmy również nie unikną dodatkowych kosztów. Zapłacą dodatkowe 0,0937 zł za każdą kWh pobraną w dni robocze od godziny 7:00 do 21:00.

Pieniądze uzbierane z opłaty mocowej mają zasilać elektrownie węglowe. Eksperci alarmują, że ten wkład finansowy może nie przynieść wielkich korzyści dla polskiej energetyki. Pojawiają się głosy negujące finansowanie elektrowni zasilanych węglem, na rzecz OZE – Odnawialnych Źródeł Energii. 

Wysokość opłaty mocowej będzie się zmieniać - o jej dokładnej wartości decyduje Urząd Regulacji Energetyki. Do 30 września każdego roku ogłoszone zostaną stawki opłaty mocowej na kolejny rok kalendarzowy, a także wskazane godziny szczytowego zapotrzebowania na moc.  

Fotowoltaika, a opłata mocowa

Według analiz ekspertów, na wprowadzeniu nowej opłaty najbardziej skorzystają elektrownie. Opłata mocowa będzie w zasadzie oznaczała dla nich dodatkowe źródło dochodu.

Odbiorcy energii elektrycznej, którzy korzystają z paneli PV ( Prosumenci, rolnicy, firmy) mogą w znacznym stopniu, lub nawet całkowicie ograniczyć pobór prądu z sieci energetycznej.

W przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej, która w całości pokryje zapotrzebowanie na energię elektryczną, opłata mocowa nie będzie naliczana. Jest to więc kolejna oszczędność dla właścicieli mikroinstalacji. Dzięki temu możliwe jest zmniejszenie rachunków za zużyty prąd, a tym samym zminimalizowanie opłaty mocowej.

Dzięki panelom fotowoltaicznym oszczędzamy zatem podwójnie.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi inżynierami PV celem bezpłatnego audytu

www.audyt-oze.pl

Skontaktuj się z nami!

Jeżeli chcesz wyposażyć swój dom w nowoczesny, przyjazny środowisku i dający duże oszczędności zestaw, napisz do nas! Jeżeli preferujesz kontakt telefoniczny, po prostu zadzwoń: +48 505 776 755.