Sejm zatwierdził nowe obowiązki dotyczące uzgadniania projektów instalacji fotowoltaicznych pod kątem bezpieczeństwa. Zmiana w regulacjach obowiązuje od 19 września 2020 roku i przewiduje, że montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy większej niż 6,5 kW będzie musiał zostać poprzedzony konsultacją z rzeczoznawcą zajmującym się zabezpieczeniami przeciwpożarowymi.

Nowe wytyczne od 19 września 2020 roku

Obecnie nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę dla prac polegających na montażu urządzeń fotowoltaicznych o mocy do 50 kW. Zgodnie z artykułem 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.3), urządzenia takie zwolnione są z tego obowiązku razem z pompami ciepła, wolnostojącymi kolektorami słonecznymi oraz mikroinstalacjami biogazu rolniczego.

Audyt OZE | Odnawialne źródła energii | Panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, fotowoltaika Warszawa

Niemniej projekty urządzeń fotowoltaiczne o mocy powyżej 6,5 kW będą musiały być zgodne z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, a także zgłoszone organom PSP.

Zatwierdzenie projektu przez rzeczoznawcę pod względem ochrony przeciwpożarowej nie wystarczy, Dla inwestorów planujących budowę z wykorzystaniem modułów PV istotny jest kolejny wymóg. Jest nim poinformowanie organów Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej powyżej 6,5 kW. Budowę taką trzeba zgłaszać organom właściwym dla lokalizacji obiektu, niezależnie od miejsca zamontowania urządzeń fotowoltaicznych. Zawiadomienie należy kierować do komendanta powiatowego lub miejskiego PSP.

Pozwolenie na budowę jest natomiast konieczne, jeśli planowana instalacja fotowoltaiczna ma przekroczyć moc 50 kW. W takiej sytuacji dokumentację należy również uzupełnić o opinię rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a także powiadomić właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej.

Jakie wymogi bierze pod uwagę rzeczoznawca?

Instalacje fotowoltaiczne obecnie uznawane są za sprawdzoną, skuteczną i bezpieczną technologię wytwarzania energii, o ile został zastosowany poprawny projekt, uwzględniający obowiązujące normy i przepisy. Generalną zasadą dla inwestorów powinien być także wybór producenta gwarantującego fachowy montaż i zabezpieczenie modułów fotowoltaicznych przed różnymi czynnikami ryzyka pożarowego, do których należą nie tylko błędy techniczne, ale na przykład wyładowania atmosferyczne. Firma taka powinna również zapewnić później monitoring i okresowe przeglądy całej instalacji.

Profesjonalna instalacja przewiduje możliwie najmniejszą liczbę połączeń wtykowych prądu stałego, a także zastosowanie bezpieczników. Unika się instalacji modułów fotowoltaicznych w pobliżu materiałów łatwopalnych, toteż niezwykle istotne jest wcześniejsze właściwe przygotowanie dachu i powierzchni, na której nastąpi montaż.

Należy zainstalować system odgromowy i przeciwpożarowy, aby zadziałały procedury awaryjnego wyłączenia. Wyłączniki przeciwpożarowe powinny gwarantować wyłączenie napięcia z obwodów prądu stałego w przypadku zagrożenia pożarowego (standardowo instaluje się je w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m3).

Istotny jest dobór okablowania do modułów i falownika (podwójnie izolowane przewody), a także właściwe oznaczenia. Tabliczka informacyjna powinna pojawić się w miejscu przyłączenia instalacji do sieci.

Złącza i wtyczki DC powinny być kompatybilne, pochodzące od jednego producenta, aby uniknąć ewentualności wytworzenia rezystancji i ewentualnego wzrostu temperatury. Natomiast optymalizatory mocy prądu stałego mają redukować napięcie i pozwalać na bezpieczny demontaż lub czasowe rozłączenie instalacji.

Nasza firma proponuje obsługę kompleksową wraz z certyfikatem rzeczoznawcy i projektem ppoż w cenie. Zapraszamy do kontaktu z naszymi inżynierami w celu umówienia bezpłatnego audytu fotowoltaicznego.

Skontaktuj się z nami!

Jeżeli chcesz wyposażyć swój dom w nowoczesny, przyjazny środowisku i dający duże oszczędności zestaw, napisz do nas! Jeżeli preferujesz kontakt telefoniczny, po prostu zadzwoń: +48 505 776 755.