Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz zapowiedziała jakiś czas temu, że rząd rozważa objęcie statusem prosumenta również małe i średnie firmy. Ustawa weszła w życie we wtorek 25 czerwca. Dzięki niej polskie przedsiębiorstwa mogą ograniczyć wydatki związane z kosztami stałymi prowadzenia biznesu.

Małe i średnie firmy z dotacją na montaż odnawialnych źródeł energii

Dzięki wprowadzonemu kilka dni temu pakietowi prosumenckiemu właściciele małych i średnich firm mogą już skorzystać z możliwości, jakie daje ustawa o odnawialnych źródłach energii – poinformowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Jeszcze do niedawna możliwość preferencyjnego odkupienia prądu wytworzonego w nadwyżce przysługiwała jedynie mieszkańcom domów jednorodzinnych. Zgodnie z nowelą ustawy o OZE, uprawnienia te rozszerzono o małe i średnie firmy. W ten sposób przedsiębiorstwa mogą zapewnić sobie dostawy prądu w korzystniejszej niż dotychczas cenie i ograniczyć koszty stałe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Co ważne, małe i średnie firmy mogą już montować mikroinstalacje (objęte dotacją rządu), za pośrednictwem których będą produkować energię potrzebną do zaspokojenia codziennych działań w obrębie firmy. Dotyczy to jednak tylko tych przedsiębiorstw, których przedmiot działalności nie opiera się na uzyskiwaniu przychodów z wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej.

Audyt OZE | Odnawialne źródła energii | Panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, fotowoltaika Warszawa

Więcej informacji na ten temat można przeczytać na stronie https://biznesalert.pl/mpit-prosumenci-male-srednie-firmy/.

Korzystniejsze spojrzenie rządu na energetykę przedsiębiorstw

Międzyresortowy Zespół ds. Ułatwień Inwestycji w Prosumenckie OZE zrobił pierwszy krok ku temu, aby pomóc w rozwijaniu planów dotyczących energetyki obywatelskiej. Ponadto, dzięki noweli ustawy o OZE, nie tylko przedsiębiorstwa, ale również spółdzielnie energetyczne tworzone na wsiach i w gminach będą mogły swobodnie skorzystać z instrumentów finansowych, ułatwiających nabycie i montaż instalacji fotowoltaicznej. Wyprodukowane nadwyżki energii elektrycznej podmioty będą mogły magazynować u operatora energetycznego, a następnie odbierać w dogodnym dla siebie czasie.

Skontaktuj się z nami!

Jeżeli chcesz wyposażyć swój dom w nowoczesny, przyjazny środowisku i dający duże oszczędności zestaw, napisz do nas! Jeżeli preferujesz kontakt telefoniczny, po prostu zadzwoń: +48 505 776 755.