Zgodnie z założeniami Rządowego Programu "Mój Prąd", począwszy od 23 lipca 2019 roku Prosumenci na zakup i montaż elektrowni PV mogą otrzymać ze środków NFOŚiGW dofinansowanie w wysokości 5000 zł. Dzięki tak znacznemu wsparciu klient indywidualny ma możliwość znacznego obniżenia kosztów budowy swojej instalacji.

WAŻNE: liczy się kolejność składania wniosków o dopłaty, zatem wszystkich zainteresowanych posiadaniem własnej elektrowni fotowoltaicznej bezzwłocznie zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

Poniżej link do strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, gdzie można zapoznać się z założeniami szczegółowymi:

http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1450,program-moj-prad-zalozenia-szczegolowe.html?fbclid=IwAR2J9YTUCYeVT0BHIzHIoINe9J5TXpdGg8xAljVF3e2mjJkR2_CdTkxQ-4A

Audyt OZE | Odnawialne źródła energii | Panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, fotowoltaika Warszawa

Poznaj najważniejsze założenia programu „Mój Prąd”

Program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych zakłada wsparcie Prosumentów indywidualnych w pokryciu kosztów zakupu i montażu instalacji o mocy zainstalowanej od 2 do 10 kW. Wysokość dofinansowania na panele fotowoltaiczne Warszawa nie może przekroczyć więcej niż 5 tysięcy złotych. Właściciele gospodarstw domowych rozważających inwestycje w Odnawialne Źródła Energii powinni śledzić informacje na stronie www.nfosigw.gov.pl – na przełomie sierpnia i września 2019 roku, a więc lada moment, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosi termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie.

Kto jest wykluczony z uczestnictwa w programie „Mój Prąd”?

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się właściciele gospodarstw domowych, którzy są już beneficjentami innego programu, również dotyczącego uzyskania dofinansowania na montaż instalacji fotowoltaicznej. W ramach programu „Mój Prąd” nie można wnioskować także o zwiększenie wzrostu mocy zainstalowanej wcześniej instalacji fotowoltaicznej. Projekt skierowany jest do osób, które ubiegają się o tego typu dofinansowanie po raz pierwszy.

Jakie dokumenty powinny znaleźć się we wniosku o dofinansowanie instalacji PV?

Wnioskodawca powinien załączyć fakturę za zakup urządzeń i montaż instalacji fotowoltaicznych Warszawa, potwierdzenie wykonania przelewu, zaświadczenie będące dowodem instalacji licznika dwukierunkowego oraz dane identyfikacyjne umowy kompleksowej (te wkrótce znajdą się na stronie NFOŚiGW). Osoba ubiegająca się o dofinansowanie musi pamiętać, że może otrzymać je jedynie na zakup nowych urządzeń, które nie mają więcej niż dwa lata od daty produkcji. Wnioskodawca przystępujący do programu „Mój Prąd” ma obowiązek udzielić zgodę na przeprowadzenie kontroli instalacji w terminie 3 lat od momentu uzyskania środków na jej montaż oraz do wyrażenia zgody na przetwarzanie i publikację danych osobowych.

Zapraszamy do kontaktu właścicieli domów jednorodzinnych zainteresowanych posiadaniem własnej elektrowni fotowoltaicznej. Ważna jest kolejność składania wniosków. Służymy pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

Skontaktuj się z nami!

Jeżeli chcesz wyposażyć swój dom w nowoczesny, przyjazny środowisku i dający duże oszczędności zestaw, napisz do nas! Jeżeli preferujesz kontakt telefoniczny, po prostu zadzwoń: +48 505 776 755.